Onze kerk heeft ook een CVB ingesteld en de werkzaamheden worden hieronder samengevat weergegeven.

Korte samenvatting werkzaamheden CVB:

Het beheer van de goederen, fondsen en gelden van de CGK-Meppel is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De uitoefening van dat beheer draagt de kerkenraad op aan de CVB, met uitzondering van de goederen, fondsen en gelden van de diaconie.

De CVB bestaat uit 5 stemgerechtigde belijdende- en/of doopleden van de CGK te Meppel. De leden van de CVB worden door de kerkenraad benoemd of herbenoemd.

Voor de penningmeester zijn er speciale afspraken die passen binnen de instructie waarmee de CVB functioneert.

Tussentijds benoemde leden dienen de periode uit van het lid dat vervroegd uit de CVB is gegaan. Voor deze leden geld ook dat zij herkiesbaar zijn.

Alle leden van de CVB hebben een geheimhoudingsplicht.

Ook kunnen er adviseurs zijn: de penningmeester, de afgevaardigde van de kerkenraad en de koster. Ook zou een bouwadviseur toegevoegd kunnen worden. 

Tot de taak van de CVB behoren ook de volgende werkzaamheden:

a. visie ontwikkelen naar de toekomst;

b. de administratie en het beheer van de goederen, fondsen en gelden;

c. het onderhoud van het kerkcomplex en (indien aanwezig) pastorie;

d. de zorg dat het kerkcomplex, inclusief instrumenten, steeds in goede orde ter beschikking van de kerkenraad staat;

e. het toezicht op de werkzaamheden van de koster(es);

f. de controle van de administraties en het toezicht op het beheer van de gelden en goederen van de commissies en verenigingen die gelden beheren voor kerkelijke doeleinden of bijdragen uit de kerkelijke kas ontvangen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Aanvullende gegevens