Kerkzaal maart 2019 3  

 

Drieluik op de preekstoel 

Drieluik Preekstoel

 

 

 

 

 

Barmhartige Samaritaan                                                De verloren zoon                                  De goede Herder 

Lucas 10: 25-37                                                               Lucas 15: 11-32                                     Lucas 15: 1-7 

                                  

                                        

Drieluik op de avondmaalstafel 

Avondmaaltafel

 

 

 

 

Brood                                                                          De Moorman gedoopt                                Wijn

Mattheus 26: 26                                                          Handelingen 8: 26-40                                 Mattheus 26: 27-29 

  

  

      

 

 

 

Aanvullende gegevens