Kerkzaal maart 2019 3  

 

    Drieluik op de preekstoel 

Drieluik Preekstoel

Barmhartige Samaritaan                                                De verloren zoon                                   De goede Herder 

Lucas 10: 25-37                                                               Lucas 15: 11-32                                     Lucas 15: 1-7 

                                  

                                        Drieluik op de avondmaalstafel 

Avondmaaltafel

Brood                                                                            De Moorman gedoopt                                 Wijn

Mattheus 26: 26                                                            Handelingen 8: 26-40                                  Mattheus 26: 27-29 

  

  

      

 

 

 

Aanvullende gegevens