Iedere zondag houden we 2 diensten;

De diensten beginnen om 09.30 uur en 17.00 uur.

 

Hieronder vindt je het overzicht van de kerkdiensten (preekrooster) 

I.v.m. het Corona-virus zullen er tot nader bericht geen kerkdiensten plaatsvinden.

 

 

Misschien heb je vragen over de dienst of wil je graag dat er met je gebeden wordt?

Na de dienst is er gelegenheid om met iemand van de kerkenraad te spreken.
 
 
 
 
 koffie
   
Onderlinge ontmoeting. 

Omdat we ontmoeting met elkaar als gemeenteleden en gasten belangrijk vinden; drinken we elke eerste zondag van de maand, na de ochtenddienst, samen koffie, thee of ranja voor de kinderen.  

Een mooi moment om met elkaar mee te leven, te delen wat we ons aansprak, of raakte in de dienst.

 Afbeeldingsresultaat voor voedselbank

Omzien naar onze medemens. (Diaconie)

Steeds meer mensen in onze samenleving, ook in Meppel maken gebruik van de Voedselbank.

Daarom houden we iedere 3e zondag van de maand een inzameling van benodigde middelen. Doe je ook mee?

Flyer Voedselbank 2020