Kinderen zijn van jongs af aan van harte welkom!

Zoals Jezus Zelf zei; ‘laat de kinderen tot Mij komen, en verhinder ze niet, want van hun is het Koninkrijk van God'. (Markus 10:14)

Oppas

Ook nu in Corona tijd zijn we blij dat we oppas kunnen aanbieden!

Tijdens de morgendienst is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de grote zaal. . Samen spelen met duplo, auto’s, poppenwagen, loopauto, of ander speelgoed, of een (kinderbijbel) boekje lezen. Voor de allerkleinsten is er een box aanwezig. Halverwege de dienst drinken en eten we samen een koekje in een kring.

Aan het eind van de dienst krijg je als ouders de gelegenheid de kinderen weer ophalen, om zo samen als hele gemeente de dienst af te sluiten door het laatste lied te zingen en de zegen van God mee te krijgen.

 

   Crèche                                        Werkje KND 

Kindernevendienst

Nu we wat langer in 'Corona tijd leven' zijn er wat aanpassingen rondom de Kindernevendienst. We zijn blij dat we toch weer samen kunnen komen!

In de maanden juli en augstus is de ene week de jongste groep, de andere week de oudste groep aan de beurt. (zie agenda) De kinderen mogen eerst mee naar de dienst en na het kinderlied mogen ze naar voren komen om naar de kindernevendienst te gaan. Na het dankgebed mogen de kinderen weer terug naar de dienst om samen het slotlied te zingen en de zegen van de Heere te ontvangen. 

 

In normale situatie geldt het volgende:

Na het begin van de dienst, mogen de kinderen naar voren komen en volgt er een ‘kindermoment’. Daarin wordt het verhaal van de kindernevendienst geïntroduceerd en zingen we samen het Kinderlied. Daarna mag de jongste groep (groep 1-3) elke week mee naar de Kindernevendienst. (De oudste groep, kinderen uit groep 4-6, mogen om de week)

We beginnen met een gezellig praatje waarbij de kinderen mogen vertellen over hun belevenissen van de afgelopen week/weken en collecteren we voor de stichting ‘Red een kind’. Daarna bidden we met en voor elkaar. Vervolgens behandelen we een Bijbeltekst/ gedeelte aan de hand van de methode van ‘Vertel het Maar’. We praten na over wat er nou precies wordt gezegd in het verhaal en wat hiermee wordt bedoelt. Op deze manier leren we de kinderen, ook op deze jonge leeftijd al, wat God ons door de Bijbel wil vertellen en leren. Na het verhaal maken we samen een werkje, ieder kind voor zich of een gezamenlijk werk dat we hierna ophangen in de kerkzaal.

Aan het einde van de dienst gaan we gezamenlijk met de jongste kinderen bij de oppas terug naar de kerkdienst, om zo met iedereen in de gemeente de dienst af te sluiten.

Op de Kindernevendienst is het fijn om als kinderen uit de gemeente samen te zijn; Zo leren we met leeftijdgenootjes over wie de Here God en Jezus is!

Ben je met je ouders of familie te gast? Leuk als je ook komt!