Vijf maal per jaar vieren wij als gemeente het Avondmaal.

We herdenken dan het lijden en sterven van Jezus Christus door het eten van brood en het drinken van wijn.

In onze gemeente nemen de belijdende leden deel aan het Avondmaal. Als u bij ons te gast bent, in Christus als uw Redder gelooft en in uw eigen gemeente deelneemt aan het Avondmaal, bent u ook bij ons welkom aan tafel.

Gasten en leden die er prijs op stellen, of die vatbaar zijn voor ziekte, kunnen gebruik maken van een bekertje waarin wijn of druivensap zit. Deze staan op de avondmaalstafel en kunnen bij het aangaan aan tafel worden meegenomen.