Kinderen zijn van jongs af aan van harte welkom!

Zoals Jezus Zelf zei; ‘laat de kinderen tot Mij komen, en verhinder ze niet, want van hun is het Koninkrijk van God’. (Markus 10:14)

Tijdens de morgendienst is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de grote zaal. Samen spelen met duplo, auto’s, poppenwagen, loopauto, of ander speelgoed, of een (kinderbijbel) boekje lezen. Voor de allerkleinsten is er een box aanwezig. Halverwege de dienst drinken en eten we samen een koekje in een kring.

Aan het eind van de dienst krijg je als ouders de gelegenheid de kinderen weer op te halen, om zo als hele gemeente de dienst af te sluiten. Samen zingen we het laatste lied en krijgen we de zegen van God mee.