Wil je ook dit seizoen mee doen met de Bijbelstudiekring CGK- GKV?

Deze avonden zullen 1 x per maand plaatsvinden op vrijdagavond in de Hoeksteen. 

Het volgende boekje zal behandeld worden:

 

 

 

 

Welkom!