Als kerk willen we ouders en opvoeders ondersteunen in de geloofsopvoeding.

Daarom worden er avonden over geloofsopvoeding georganiseerd.
We mogen samen delen en samen groeien in onderling vertrouwen.
Daardoor ontstaan verbindingen tussen verschillende generaties in de gemeente.

De avonden worden aangekondigd via het gemeenteblad en de website.

                                

Onderstaande websites bevelen we ook van harte aan als hulpmiddel bij de geloofsopvoeding.

  • Online opvoedplein: 

 

 

 

 

  • is ook een prachtig hulpmiddel om onze kinderen in eigentijds  een begrijpelijke taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en het gereformeerde belijden door te geven!