Als kerk willen we ouders en opvoeders ondersteunen in de geloofsopvoeding.
Daarom worden er avonden over geloofsopvoeding georganiseerd.
We mogen samen delen en samen groeien in onderling vertrouwen.
Daardoor ontstaan verbindingen tussen verschillende generaties in de gemeente.

Geloofsopvoeding       
 
De avonden worden aangekondigd via het gemeenteblad en de website.
Van harte welkom!
 
Daarnaast is er ook een online opvoedplein:  www.geloofinhetgezin.nl