Diverse kringen komen maandelijks bij elkaar.

Wees welkom!

 

Bijbelstudiekringen:


⦁ Bijbelstudiekring op de donderdagavond.
 
Doelstelling:
Zoekt u/jij ook een plek waar er ruimte is om u/je verder te verdiepen in Gods woord?
Een plek waar we bij een open Bijbel spreken over wat het geloof voor ons betekent en wat Gods woord ons te zeggen heeft voor de praktijk van ons christenleven van iedere dag?
En de ontmoeting met gemeenteleden van allerlei leeftijden? 
U/jij bent van harte welkom om aan te sluiten!
 
Gesprekskring:

⦁ Gesprekskring op de woensdagavond.
Doelstelling:
Zoekt u/jij een plek waar op een verdiepende, ontspannen manier over Bijbelse onderwerpen doorgepraat kan worden en de ontmoeting met gemeenteleden van allerlei leeftijden? 
U/jij bent van harte welkom om aan te sluiten!

 
In alle kringen rouleert de inleider.
 
De opzet van de avond is als volgt:

⦁ 19.45 inloop met koffie/thee en iets lekkers
⦁ 20.00 welkom en start
⦁ Beginnen met een stukje en gebed door de inleider van de avond.
⦁ Bespreking aan de hand van een boekje met de bijbel open.
⦁ 21.15-21.30 einde bespreking
⦁ Wel en wee in de kring bespreken, gebed en afsluiting.