Op dit moment hebben we als gemeente geen eigen predikant.

Daarom worden we in deze periode van 'vacant zijn' ondersteund door een consulent predikant.

Dit is voor onze gemeente: ds. J.W. Moolhuizen uit Hoogeveen.