Visie en Missie van de Kerkenraad

Belangrijk is dat we een goede visie ontwikkelen en zien wat onze missie is. Visie op wie we als gemeente zijn en wat onze missie, onze opdracht, is die we als gemeente hebben in onze stad. 

Een duidelijke visie is nodig om goed leiding te kunnen geven aan de gemeente en een consistent beleid vast te stellen. In een gezonde gemeente staan Boven (de relatie met God), Binnen (de onderlinge verhouding) en Buiten (onze roeping in de wereld) in evenwicht. Wanneer we te eenzijdig de aandacht richten op Binnen, komen we aan de roeping naar Buiten niet toe. Een gezonde gemeente is een gezonden gemeente. 

De kerkenraad wil dienstbaar zijn aan de opbouw van de gemeente van God; met vreugde haar gaven inzetten en zich vooral richten op de wezenlijke zaken.

Het verlangen van de kerkenraad is: eensgezind en vol van de Geest, met de gaven die haar gegeven zijn geestelijk leiding te geven aan de gemeente.

Het past binnen deze visie om ruimte te geven aan initiatieven die van onderop komen. De kerkenraad wil dit stimuleren en er ruimte voor geven, wanneer deze initiatieven passen binnen de visie op het gemeentezijn.

Samenvattende conclusie:

Boven: We verlangen naar een levende gemeente zoals in Hand.2 beschreven is. Een gemeente die zich aan God toewijdt, leeft van de genade van Christus en waar de Heilige Geest werkt. Een gemeente waarin de vreugde van het geloof wordt beleefd.

Binnen: Verlangen naar versterking van de onderlinge band. Elkaar in liefde dienen, het geloof delen. Nog eens wordt benadrukt hoe belangrijk het is om de jongeren daarbij te betrekken. Draag de geloofskennis over op een hedendaagse manier. Enthousiasmeer ze. Doe dingen samen met hen. Ze moeten zich thuis en veilig voelen in de gemeente. Voor ons beleid zal een van de speerpunten het jeugdbeleid moeten zijn.

Buiten: Dit aspect is wezenlijk voor het gemeentezijn. Daarbij gaat het niet om het organiseren van allerlei activiteiten, maar vooral om het laagdrempelig bezig zijn. Daarbij moeten we aansluiten bij wat er aan gaven binnen de gemeente leeft.  

Dit zijn belangrijke aspecten voor het ontwikkelen van visie. We willen daarbij als kerkenraad ook de gemeente betrekken. Het moet niet zo zijn dat we een mooi visiedocument samenstellen dat uiteindelijk onder in een la verdwijnt. Het gaat erom dat de visie in het hart van ons allen leeft en we met elkaar gestalte gaan geven aan onze missie. 

Instructie voor commissie:

Doel: de visie in het hart van heel de gemeente en met elkaar gestalte gaan geven aan onze missie

De gemeente komt samen vanuit de goede gewoonte, Bijbelse oproep en vanuit het verlangen om God te eren en hem (beter) te leren kennen. Boven: de relatie met God.

Het stimuleren van onderlinge ontmoeting kan leiden tot goede vertrouwelijke contacten waarin gesproken kan worden over de vreugde en moeite in het geloof. Binnen: de onderlinge verhouding

Laagdrempelige ontmoetingen maken het mogelijk om mensen van buiten mee te nemen. Vanuit de liefdevolle omgang met elkaar zullen we iets uitstralen naar de mensen om ons heen, een aangename geur, en leesbare brief. Buiten: onze roeping in de wereld.

Vanuit de relatie met God (boven) en een goede relatie onderling (binnen) zal ook het verlangen en energie ontstaan om het goede nieuws, de blijde boodschap aan anderen te vertellen (buiten).

We zijn ervan overtuigd dat het God is die Zijn gemeente bouwt en mensen geloof schenkt. Hij legt door Zijn Woord en Geest het verlangen in ons hart om onze gaven in te zetten. 

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.