De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

J.J. den Boer

G. Otten (tweede voorzitter)

Ouderlingen:

L. v.d. Heide 

T. Koning

G. Otten

Diakenen:

J.J. den Boer 

N. Smit 

B. Vos

R. de Witte

 

De kerkenraad vergadert maandelijks met uitzondering van augustus.

De kerkenraad komt elke eerste maandag van de maand samen. 

Tussen 20.30 uur en 21.00 uur is er een inloopmoment voor gemeenteleden die vragen of suggesties hebben.

De kerkenraad wordt in haar pastorale en diaconale taken ondersteund door pastorale bezoekzusters/broeders en de wijkteams.

 

Voor data vergaderingen zie agenda of jaarplanning.