Afgelopen zondag 23 juni j.l. hebben wij – onder aanroeping van de Heere – samen de verkiezing meegemaakt omtrent het voorstel van de kerkenraad om ds. Jansen te beroepen.
Bij de stemming bleek dat er geen meerderheid was voor dat voorstel.