Jezus zei; ‘laat de kinderen tot Mij komen, en verhinder ze niet, want van hun is het Koninkrijk van God’. (Markus 10:14)

Kinderen in de leeftijd van 4- 10 jaar kunnen aan het begin van de ochtenddienst gewoon mee. Na het begin van de dienst, mogen de kinderen naar voren komen en volgt er een ‘kindermoment’. Daarin wordt het verhaal van de kindernevendienst geïntroduceerd en zingen we samen het Kinderlied van de maand. Vervolgens mag de jongste groep (groep 1-3) elke week mee naar de Kindernevendienst. (De oudste groep, kinderen uit groep 4-6, mogen om de week)

We beginnen met een gezellig praatje waarbij de kinderen mogen vertellen over hun belevenissen van de afgelopen week/weken en collecteren we voor de stichting ‘Red een kind’. Daarna bidden we met en voor elkaar. Vervolgens behandelen we een Bijbeltekst/ gedeelte aan de hand van de methode van ‘Vertel het Maar’. We praten na over wat er nou precies wordt gezegd in het verhaal en wat hiermee wordt bedoelt. Op deze manier leren we de kinderen, ook op deze jonge leeftijd al, wat God ons door de Bijbel wil vertellen en leren. Na het verhaal maken we samen een werkje, ieder kind voor zich of een gezamenlijk werk dat we hierna ophangen in de kerkzaal.

Aan het einde van de dienst gaan we samen met de jongste kinderen bij de oppas terug naar de kerkdienst, om zo met iedereen in de gemeente de dienst af te sluiten.

Op de Kindernevendienst is het fijn om als kinderen uit de gemeente samen te zijn; Zo leren we met leeftijdgenootjes over wie de Here God en Jezus is!

Ben je met je ouders of familie te gast? Leuk als je ook komt!