de preekstoel

de preekstoel


Drieluik preekstoel

Barmhartige Samaritaan; Lucas 10: 25-37
De verloren zoon; Lucas 15: 11-32
De goede Herder; Lucas 15: 1-7


Drieluik avondmaalstafel

Brood; Mattheüs 26: 26
De Moorman gedoopt; Handelingen 8: 26-40
Wijn; Mattheüs 26: 27-29