kerkdiensten

kerkdiensten

Klik hier voor het preekrooster van april.

koffie

Contact & onderlinge ontmoeting.

Wilt u na de dienst graag iemand spreken van de kerkenraad, wees welkom.

Ook kunt contact opnemen via; scriba@cgkmeppel.nl

Omdat we ontmoeting met elkaar als gemeenteleden en gasten belangrijk vinden; drinken we elke eerste zondag van de maand, na de ochtenddienst, samen koffie, thee of ranja voor de kinderen.

Een mooi moment om met elkaar mee te leven, te delen wat we ons aansprak, of raakte in de dienst.

Van harte welkom!

woman praying with the bible on the table - biddende handen stockfoto's en -beelden

Gebedsmoment

Elke 4e zondag van de maand, is er een moment om na de ochtenddienst samen te bidden.
Bidden en danken voor de mooie momenten, maar ook de zorgen van het leven te delen, dichtbij of in de wereld.
Afhankelijk van de grote van de groep, splitsen we op in kleinere groepjes.

Wees welkom om aanwezig te zijn! Ook als je het fijn vindt om in stilte te bidden, of in je eigen taal.

‘Wees verheugd in de hoop die in u is, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk’ (Romeinen 12;2)

 

Collecte

Fijn als u/ je financieel wilt bijdragen aan de diaconie (hulp aan de naaste) of aan onze gemeente!

Dat kan via deze QR codes of bij het verlaten van de kerk na de dienst in de collecte zakken bij de uitgang.

In de maand april collecteren we voor de diaconie in onze eigen gemeente.

Diaconie


Kerk