kringen

kringen

In onze gemeente hebben we verschillende ‘kringen’.
Groepjes gemeenteleden die elkaar thuis of in ons kerkgebouw door de week op een avond ontmoeten. Meestal 1 x per maand, soms vaker.
Samen Bijbellezen, in gesprek gaan en delen wat God tot ons zegt in ons leven van alle dag en bidden voor elkaar.

  • Woensdagavond bij gemeenteleden thuis; ‘Gesprekskring’
  • Donderdagavond in ons kerkgebouw: ‘Bijbelkring’

Ook een keer vrijblijvend een keer aansluiten? Van harte welkom!

Neem gerust contact op met Egbert Kloppenburg; egbertcgkmeppel@gmail.com