over ons

over ons

We zijn een gemeente waarin alle leeftijden vertegenwoordigd zijn, met iets meer dan 200 leden uit Meppel en omstreken. Een gemeente waarin mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten zich thuis voelen. Samen met jong en oud zijn we verbonden en betrokken bij elkaar, tijdens de ontmoetingen op zondag rondom de diensten en activiteiten door de week.

Ons kerkgebouw heet: ‘de Hoeksteen.’ Als gemeente verlangen we ernaar om zó kerk in Meppel te zijn. Een plek midden in het centrum van de stad, waar je welkom bent.

In de Bijbel staat namelijk in 1 Petrus 2:4-6;  Dat Jezus Christus ‘de Hoeksteen’ genoemd wordt, op Hem willen we bouwen;

‘En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,
dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.’

We behoren tot het verband van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland. De naam zegt al wie en wat we willen zijn: Christelijk en Gereformeerd. We willen als Christelijke kerken ons richten naar het woord van Jezus Christus en Hem volgen. Gereformeerd wil zeggen dat we binnen het geheel van de christelijke kerken in de traditie van de Reformatie staan, een vernieuwingsbeweging die ontstond in de 16e eeuw.

Onze gemeente bestaat sinds 25 oktober 1921. We zijn dankbaar dat we hier in Meppel al meer dan 100 jaar samen gemeente mogen zijn. Alle lof en eer aan God die voor ons zorgt!