missie in meppel

missie in meppel

Samen met 8 andere kerkgenootschappen in Meppel zijn we aangesloten binnen stichting ‘Missie in Meppel’.

Een interkerkelijke samenwerking, met mooie activiteiten gedurende het jaar en steeds nieuwe initiatieven!

kijk voor meer informatie op; www.missieinmeppel.nl