opbouw van de dienst

opbouw van de dienst

Voorbereiding
In de kerkdienst willen ons richten op de ontmoeting met God. Daarom zingen we tot zijn eer en luisteren we naar zijn gebod voor ons leven. Christus vat dat zo samen: Heb de Here uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf. In het licht van Gods gebod zien wij onze zonden en tekorten. We bidden om vergeving en de genade van Christus, die ons leert om in liefde met God en onze naaste te leven.

Luisteren naar Gods Woord
We bidden om de leiding van de Heilige Geest, zodat wij kunnen begrijpen wat God in de Bijbel zegt en wij ons door de liefde van Christus aangesproken weten. We luisteren naar de lezing van de Bijbel en de uitleg van het gelezen gedeelte en wat het ons in onze situatie te zeggen heeft.

Ons antwoord
In ons lied prijzen we God, geven we uiting aan wij ons vertrouwen op God en onze hoop. In onze diensten zingen we Psalmen, Gezangen, Schriftberijmingen en Opwekkingsliederen. We danken God in onze gebeden en bidden voor elkaar en de wereld. We geven in de collecte voor het werk van de kerk en voor nood in de wereld.

Zegen
Aan het eind van de dienst legt de predikant de zegen op de gemeente. Wanneer we die gelovig ontvangen mogen we ons gezegend weten en mogen we een zegen zijn voor anderen.

Middagdienst
De middagdienst heeft vooral het karakter van een leerdienst. Dan luisteren we in de regel aan de hand van de Catechismus naar het onderwijs van de Bijbel over de belangrijke thema’s van ons geloof en leven als christen. Aan het eind van de dienst belijden wij ons geloof.