muziekgroep

muziekgroep

Combo/muziekteam

Het combo bestaat uit een paar gemeenteleden die samen muziek maken en daarmee God willen prijzen met lied en instrument.

Bij bijzondere diensten, zoals een jeugddienst, kinderdienst, belijdenis of doopdienst of tijdens de feestdagen vinden we het fijn om een muzikale bijdrage te kunnen leveren en spelen we vaak meerdere liederen.
Ons doel is dan ook dat wij door middel van zang en muziek God willen eren en groot maken.

Het muziekteam bestaat uit een poel van gemeenteleden die deelnemen aan een whatsapp-groep. Wekelijks wordt hierin de liturgie gedeeld en bekeken welke liederen er begeleid kunnen worden. Wanneer er een bijdrage wordt geleverd is het op zondagochtend om 09.00 uur in de kerk oefenen, of anders op een afgesproken moment.

Elke 3de zondag van de maand is er gelegenheid voor kinderen uit de kerk om het kinderlied van de maand mee te zingen/spelen. We oefenen die zondag vanaf 09.00 uur in de kerk met een vaste pianist.