wat we geloven & belijden

wat we geloven & belijden

undefined

We geloven in 1 God, Vader, die Schepper, van ons leven is, Maker van deze wereld, die Hij góed gemaakt heeft.

We geloven in Jezus Christus Zijn Zoon, die kwam naar deze wereld om de breuk die er is tussen God en ons, weer wil herstellen.
Daarom  danken we voor Zijn offer van Zijn leven en Zijn opstanding, dat Hij de dood én het kwaad overwonnen heeft!

We geloven in de Heilige Geest, die in ons wil wonen en vernieuwen, worden zoals Hij bedoelt heeft; lijken op Jezus in ons doen en laten en Hem willen we volgen.

Grote woorden…. Daar hebben we hulp bij nodig voor het leven van alle dag.
We geloven dan ook in de Bijbel, als woorden van God Zelf voor ons persoonlijk leven, die richting geven.

Wat betekent die vis | Baptistengemeente Leiderdorp

Daarnaast aanvaarden we de gereformeerde belijdenisgeschriften als samenvatting van de hoofdpunten uit de Bijbel. Ook  aanvaarden we de oude belijdenisgeschriften die de christelijke kerken overal ter wereld erkennen.

 

De bekendste is de Apostolische geloofsbelijdenis, deze wordt in onze middagdienst gelezen:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
De vergeving van de zonden
De opstanding van het lichaam en het eeuwige leven!