Wijkteams

Wijkteams

Onze gemeente is geografisch opgedeeld in 3 wijken.

Daardoor wordt het makkelijker om naar elkaar om te zien of mee te leven, omdat je elkaar tegen kan komen in de wijk, straat, winkel. Ieder gemeentelid valt onder een wijkteam.

De wijken zijn als volgt verdeeld;

  • Wijk 1: Centrum, Haveltermade, Nijeveen, Nijensleek, Steenwijk, Wanneperveen
  • Wijk 2: Oosterboer, Hasselt, Ruinerwold, Staphorst
  • Wijk 3: Berggierslanden, Koedijkslanden

Wie zitten in het wijkteam en waarom?
Een wijkteam bestaat uit een aantal gemeenteleden die samen met een ouderling en diaken het wijkteam vormen.
Het wijkteam heeft als doel gehoor te geven aan de oproep van onze Here Jezus Christus. Om als broeders en zusters naar elkaar om te zien en elkaar te helpen.
Zoals staat in Johannes 13:34-35
‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’

Wat doet het wijkteam?
Alle wijkteamleden proberen gezamenlijk de contacten binnen de wijk te onderhouden, aan te moedigen en te signaleren of er een hulpvraag op diaconaal of pastoraal vlak is. Wanneer je hulp nodig hebt, mag je altijd contact opnemen met de wijkcoördinator, of rechtstreeks met je wijkdiaken of ouderling.
Rondom jubilea, verjaardagen, behalen van een diploma, ziekte, ziekenhuisopname, geboorte, rouw, zal het wijkteam contact opnemen voor het brengen een bezoekje met attentie of van zich laten horen middels een kaartje.

Verder vinden we het belangrijk om te helpen bij het elkaar beter te kennen en mee te kunnen leven. Daarom wordt er in elke wijk 2 keer per jaar gezamenlijk koffie gedronken na de ochtenddienst, of andere initiatieven aangemoedigd.
Mooie momenten om elkaar te ontmoeten! Wees welkom.