Als God bestaat, waarom is er dan zo veel ellende in de wereld? Die vraag wordt nogal eens gesteld. De oorzaak moeten we toch bij de mensen zelf zoeken, want God heeft dit niet gewild Hij had in het begin alles goed gemaakt. Door verkeerde keuzes van de mens is God op een afstand komen staan en is de ellende in de wereld gekomen. De relatie tussen God en ons kan alleen hersteld worden als er vergeving is en erkenning van schuld.

Daarom heeft God Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gestuurd om de relatie tussen Hem en de mens te kunnen herstellen. Hij heeft de straf die wij verdient hebben gedragen door voor ons te sterven. Ieder mens die geloofd dat Jezus de zoon van God is en schuld erkend, kan daarom worden vrijgesproken en heeft eeuwig leven Dat is nog eens goed nieuws!

Als kerk hebben we de opdracht dit goede nieuws uit te leggen en aan te prijzen. Het christelijk geloof is gebaseerd op de Bijbel, waarin God Zichzelf en Zijn wil bekend maakt. De Bijbel aanvaarden wij als het betrouwbare Woord van God. De kerk gebruikt daarbij de zogeheten belijdenisgeschriften als een samenvatting van het bijbelse geloof.

In de Bijbel staat dat een mens pas echt tot zijn doel komt als hij Jezus Christus leert kennen. Die heeft 2000 jaar geleden Zijn hemelse heerlijkheid verlaten om mens te worden. Hij was bereid om de gebroken relatie tussen de mens en God te herstellen. Dat heeft Hij gedaan door te sterven aan een kruis en op die manier alle zonden van de wereld op Zich te nemen en de mensen daarvan vrij te pleiten. Dat alles uit pure liefde voor mensen. Door Zijn lijden, sterven en opstanding heeft Hij verlossing tot stand gebracht voor iedereen die in Hem gelooft en Hem wil volgen.

Het Evangelie in een notendop lezen we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 vers 16:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe".