gesprekskring

gesprekskring

Een keer per maand op woensdagavond, komen een aantal gemeenteleden bij elkaar bij 1 van ons thuis.

Samen bespreken we aan de hand van een boekje, wat geloven in God, betekent voor elke dag.

Wil je ook een keer vrijblijvend een avond bijwonen?

Wees welkom!